Syftet med projektet är att stötta unga i åldern 16-25 år att nå sysselsättning och självförsörjning genom en lokal ungdomspool i stadsdelarna Oxhagen och Varberga i Örebro kommun. Beviljat belopp 400.000 kr.