Ungdomspool VOX

Syftet med projektet är att motivera och stötta unga i åldern 16-25 att nå sysselsättning och självförsörjning genom en lokal ungdomspool som fångar upp ungdomar och unga vuxna i området och intensivt arbetar med dem kring studier och arbetsliv. När unga är mer engagerade i sin vardag och får ökad insyn i vilka möjligheter som finns för dem stärks deras självförtroenden och känslan av utanförskap minskar. Kan vi få fler ungdomar motiverade till arbete eller vidare studier ger vi dem mål och mening. Genom detta kan vi motverka missbruk och kriminalitet, vilket gynnar både individen och trygghetskänslan i området. I VOX har det identifierats ett behov av att skapa arbetstillfällen för unga, samt en efterfrågan från aktörer verksamma i området att kunna få tillgång till tillfällig arbetskraft. Här ser Bilda med samarbetspartners att ett behov kan fyllas genom att samordna insatserna för ungdomar i en ungdoms pool som kan erbjuda tjänster till andra aktörer. Projektets mål är:

  1. 50 unga ska ha deltagit i ungdomspoolen och fått möjlighet till att skapa arbetslivserfarenhet
  2. Ökad samordning mellan aktörer gällande att skapa arbetslivserfarenheter för målgruppen

Planerade aktiviteter för att nå målen är:

  • Skapa en ungdomspool i Mötesplats VOX som rekryteras från sommarens Feriepraktikanter.
  • Samordning av feriepraktik i VOX • Söka arbetstillfällen för ungdomarna samt marknadsföra poolen
  • Erbjuda studiehandledning/vägledning med hjälp av andra aktörer
  • Samarbeta med övriga aktörer i inom området (Fufa, AF, Eyra education)
  • Anordna och planera föreläsningar, utbildningar, studiebesök mm på önskemål från gruppen
  • Fånga upp ungdomarnas önskemål och behov i området och förmedla vidare

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 400.000 kr