Ungdomsfest-invigning av skatepark i Kumlaby

 

Vi söker medel för att tillsammans med Örebro skateförening och andra aktörer, tex Kumla Bostäder, genomföra en kostnadsfri ungdomsdag med invigning av skatepark i Kumlaby. Vi söker medel för anordnande av en aktivitet för barn/unga i ett socioekonomiskt utsatt område för att engagera och visa medborgare platsens utveckling och stimulera till en mer aktiv fritid. Ungdomsdagens aktiviteter och mat och dryck ska vara gratis.

 

Projektägare: Kumla kommun 

Beviljat stöd: