Teater – samarbetsprojekt sommaren 2024

 

Planering och genomförande av en sommarteaterproduktion som är ett samarbete mellan ATSÖ som projektägare och fria teatergrupperna Martin Mutter och Teater Nolby samt flera andra amatörteaterföreningar i Örebro län. I projektet ingår manusförfattande och avtal om rättigheter med utländskt förlag, engagerande av personer för olika ledande uppgifter som förekommer i en teaterproduktion samt en förhållandevis stor mängd skådespelare i olika åldrar. Vidare all typ av planering för repetioner, scen- och publikplatsbyggande, marknadsföring, utbildning i form av kurser och workshops.

 

Projektägare: Amatörteatersamverkan Örebro län

Beviljat stöd: