REKO – lokal mat mer tillgänglig

 

Utveckling av REKO-ringar för en långsiktigt hållbar arbetsmodell avseende försäljning, orderhantering, distribution, kommunikation och kundupplevelse. Målgruppen för projektet är i första hand de producenter som idag säljer sina produkter via REKO Örebro. I andra hand de konsumenter som köper via REKO, samt de som är medlemmar i Facebookgruppen men som av olika skäl inte handlar idag.

Projektägare: Örebro Matlän ek förening

Beviljat Belopp: 375.100 kr