Projektet skall utveckla försäljningskanalen REKO-ringen så den blir enklare och mer långsiktigt hållbar att driva för föreningen. Beviljat belopp 375.100 kr.