Projektet går ut på att bygga en lekplats vid Hultsjöns fritidsområde. Beviljat belopp 30.000 kr.