Projekt för unga på landsbygden

 

Målsättning är att bygga en gungställning.

Vi är en stugförening i Hultsjön, Hallsbergs kommun, som består av 50-talet småhus där flertalet är sommarboende men sex hushåll är också permanentboende och ytterligare en handfull planerar inom kort sälla sig till permanent boende.

De flesta som bor här har ofta gäster i form av barn och barnbarn. Möjligheten till lek, förutom bad är väldigt begränsade. Den gungställning vi hade att tillgå var vi tvungna att ta ner pga säkerhetsrisken. Medel att ersätta den med en ny finns bara att tillgå i en begränsad summa. Däremot många arbetsvilliga som gärna ställer upp med det de kan i byggande. Det vi ämnar göra är att köpa in en ny gungställning med tre gungor för olika åldrar. Den ska vara EU-godkänd med ett underlag som också har godkänt fallskyddsmaterial. Därigenom hoppas vi på möjlighet till en rolig fritidsaktivitet som främjar barns rörelse och tillfälle att lära känna nadra barn för framtida utbyte.

 

Projektägare: Hultsjö Trivsel och samfällighet

Beviljat belopp: 30.000 kr