Inriktningen på projektet är att renovera en danslokal i Odensbacken så den kan fungera som en bygdegård i Östernärke, vilket är viktigt då större samlingslokaler för fritidsaktiviteter mm saknas i bygden. Beviljat belopp 776.825 kr.