Projektet vill göra en kartläggning av befintliga andelsjordbruk i Mellansverige för att undersöka vilka framgångsfaktorer och hinder som finns för att starta andelsjordbruk. Beviljat belopp 15.125 kr.