Nyttan av fler andelsjordbruk

 

Andelsjordbruk borde vara en naturlig form för människor att få mat. Hela idén med andelsjordbruk innebär att flera personer odlar tullsammans, delar på kostnader, risker och skörd. I mellansverige finns endast en handfull andelsjordbruk som sammanlagt kan förse endast en bråkdel av människorna i det området med grönsaker. Under coronapandemin har röster höjts om att Sveriges beredskap och självförsörjning har brister vilket i sig talar för ett behov av mer odling i Sverige.

Vi vill göra en karläggning av befintliga andelsjordbruk i mellansverige för att undersöka:

  • Vilka faktorer upplevs som framgångsfaktorer för att starta andelsjordbruk.
  • Vilka hinder finns finns för att starta andelsjordbruk
  • Vilka effekter det kan ge för samhället om fler andelsjordbruk kunde/skulle startas

Detta vill vi göra genom att besöka och intervjua bönder som bedriver andelsjordbruk för att ge svar på hur dessa bönder ser på frågorna utifrån sina erfarenheter.

Önskvärt är att resultatet överlämnas till politiker och tjänstemän i bl.a Karlskoga och Lekebergs kommuner och få feedback på vilka åtgärder som skulle kunna vara tänkbara för att främja framväxandet av andelsjordbruk i framtiden.

 

Projektägare: Villingen ek förening

Beviljat belopp: 15.125 kr