Multigym 2025

 

Ett utegym saknas i Hammar. Ett utegym skulle bidra till att en positiv utveckling för bygden då många efterfrågat detta. Behovet identifierades vid ett medlemsmöte i september 2023.
Uppförandet av en motionstrappa i anslutning till gymmet anses vara ett bra komplement för konditionsträning. Området har naturliga höjdskillnader som skapar goda förutsättningar för detta.

Vi har även fört dialog med kommunen om att anlägga en pulkabacke i anslutning till motionstrappan och kommer

att fortsätta dessa samtal vid en positiv bedömning av vårt projekt.

 

Projektägare: HammarsLaget

Beviljat stöd: