Projektet vill utveckla Lyckevallen i Ervalla till en mötesplats för träning och friskvård samt nå nya målgrupper. Beviljat belopp 29.000 kr.