Mer attraktivt Svartå

Målet med projektet är att få en enkätundersökning sammanställd och tolkad, så att resultatet kan ligga till grund för att ta fram en lokal utvecklingsplan för Svartå.

 

Projektägare: Svartå Utvecklingsgrupp

Beviljat stöd: 36.000 kr