Mer attraktivt Svartå

 

Målet med projektet är att få en enkätundersökning sammanställd och tolkad, så att resultatet kan ligga till grund för att ta fram en lokal utvecklingsplan för Svartå.

Svartå Utvecklingsgrupp gjorde en enkätundersökning bland svartåborna om vad som går att förbättra och göra Svartå mer attraktivt.

Undersökningen ledde till hela 80 enkätsvar med tankar och idéer om förbättringar, uppfräschningar och tryggare Svartå. Den ledde till en trygghetsvandring i Svartå tillsamans med Degerfors kommun, polisen och Föräldraföreningen.

I enkäten finns uppslag om diverse åtfärder såsom belysning, röjning av sly, båtbrygga, skolväg, sänkt hastigeht mm.

För att kunna dra maximal nytta av enkäten behöver vi nu hjälp av en person med rätt kompetens för att göra en sammanställning för att ta fram en lokal utvecklingsplan för Svartå. Det kan på sikt göra Svartå mer attraktivt för inflyttning.

 

Projektägare: Svartå Utvecklingsgrupp

Beviljat stöd: 36.000 kr