Freeshops – delningsekonomi på landsbygden

 

För att bidra till en livskraftig landsbygd som värnar om en hållbar framtid vill vi undersöka möjligheten att etablera och driva freeshops på landsbygden.  

Freeshops – vad är det? Det är en butik där allt är gratis. Dit alla kan ge bort saker de inte använder och/eller ta saker de behöver. Det huvudsakliga syftet är att saker ska hamna där de behövs och används, utan pengar inblandat. Freeshopping är bra, både för den egna ekonomin och vår framtid och ger människor möjlighet att visa lokal solidaritet.

Vad kan skänkas? Ja, i stort sett allt. Det kan vara kläder, möbler, målarfärg, växter, verktyg. Allt förutom alkohol, tobak, narkotika, läkemedel, vapen och djur. 

För att starta en eller flera freeshops på landsbygden behöver en del undersökas och en plan för genomförandet skapas. Exempel på frågeställningar att arbeta utifrån är: Vilket intresse finns det? Vad vill man dela och byta? Vad finns det i liknande form inom Leader Mellansjölandets område? Vilken organisationsform fungerar bäst? Krävs det någon form av poängsystem för att upprätthålla ordning i delandet och bytandet? Hur sköts driften? Hur säkerställs finansiering till tex lokalhyra? Vilka organisationer finns att samarbeta med? Möjliga platser att etablera freeshop på?

Tillsammans med föreningar, företag och andra inom det geografiska området som kan ha intresse av/bidra till en freeshop vill vi lyfta dessa frågor och hitta svar i en förstudie. 

Projektägare: Sara Hillersberg

Beviljat belopp: 29.750 kr