Projektets syfte är att organisera och mobilisera människor i området Vivalla i Örebro, som hamnat i utanförskap, för en bättre inkludering i samhället. Detta ske genom att projektet anordnar olika typer av stärkande aktiviteter. Beviljat belopp 400.000 kr.