Projektet syftar till att förstärka områdets attraktivitet genom att ordna en fest för att fira att den unika stenbron över Letälven som blir 200 år. Beviljat belopp 30.000 kr.