Årsstämma med föredrag av författaren Jannete Hentati

Den hyllade författaren Jannete Hentati håller föredrag på LEADER Mellansjölandets årsstämma som genomförs i Hallsberg den 10 april kl 17.30 på Hotell Stinsen. Alla är välkomna!

Den hyllade författaren Jannete Hentati håller föredrag på LEADER Mellansjölandets årsstämma som genomförs i Hallsberg den 10 april kl 17.30 på Hotell Stinsen. Föredraget handlar dels om vattenkraftens utbyggnad och dess betydelse för svenskt välstånd, dels om de konsekvenser utbyggnaden gett för de som bor och verkar i bygden.

Jannete Hentati har skrivit boken ”Älven i mig” som handlar om utbyggnaden av Lule älv och dess konsekvenser.