Hos LEADER Mellansjölandet kan du söka stöd till utvecklingsprojekt på landsbygden

Kansliet i Fjugesta är obemannat v26 och v28-30, men vi svarar på mail och ibland även i telefon under de veckorna.

Sista inlämningsdag för kommande ansöknings-omgång är 8 augusti. Omgången därefter har inlämning senast 14 oktober. Småprojektansökningar ska vara inne senast 12 augusti.

LEADER Mellansjölandet höll årsstämma den 10 april  Hotell Stinsen i Hallsberg. Handlingar nedan. Mer info finns i Nyheter

 

 Vår gamla hemsida innehåller informationen som rör programperiod 2014-2022, äldre protokoll med mera. Finns på länk nedan.

Projektkarta

Utvecklingsprojekt i Mellansjölandet

Här hittar du alla utvecklingsprojekt som fått stöd från LEADER Mellansjölandet de senaste åren.

Utvecklingsarbete med leader-stöd

Komma igång

Första stegen är att forma en utvecklingsidé för bygden och förankra den lokalt

Skriva ansökan

Nästa steg är att skriva ansökan. Viktigast är att beskriva syfte, mål och aktivteter för projektet..

Genomföra

När ansökan beviljats är det dags att samla resurserna lokalt och genomföra projektet

Avsluta

När projektet slutförts ska det slutredovisas för att få projektstödet utbetalt.

Vad är Leadermetoden?

Samtliga projekt skall drivas med den s k leadermetoden. Den innebär att projekten skall ha stark lokal förankring genom ett trepartnerskap där ideell, privat (företagsamheten) och offentlig sektor går samman kring en projektidé för att utveckla sin bygd. LEADER ger alltså inte ”vanliga” föreningsbidrag, investeringsstöd eller företagsstöd. Tre exempel:

En fotbollsklubb behöver pengar till ungdomsverksamheten och till ett staket runt planen. Detta är rent föreningsbidrag och kan därför inte sökas hos LEADER.

En fotbollsklubb vill utveckla sin verksamhet till att också bedriva introduktionsverksamhet för nyanlända med flera. Kommunen och några företag på orten uttalar sitt stöd för projektidén. Detta är ett Leader-projekt eftersom det är nytt och ger nytta i bygden. Leadermetoden finns men är svag eftersom kommunen och företagen inte tillför något i genomförandet av projektet.

En fotbollsklubb vill satsa på en landsbygdsfestival, dels med fotboll, men övrig idrott i bygden passar på att visa sin verksamhet. Kommunen tycker initiativet är strålande och den kommunala byskolan passar på att lägga en friluftsdag med föräldrar där, och bistår dessutom föreningen med att ställa i ordning idrottsplatsen och låna ut tält. Ortens företag tycker likadant och gör gratis marknadsföringsmaterial, lånar ut elverk och står för transporter av material. Detta är ett Leaderprojekt då det är nytt och ger nytta i bygden och Leadermetoden är stark då många bidrar aktivt till genomförandet av projektet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du en projektidé som har fokus på lokal utveckling?

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Länna några rader så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.