Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Vanliga frågor om Leader

Vad är LEADER?

Leader är en arbetsmetod som fokuserar på att utveckla landsbygden. Metoden har funnits inom EU sedan 1991. Själva ordet är en förkortning av franskans "Liasons Entre Actions de Développment de lŽEconomic Rurale" som fritt översatt betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi".

Leader handlar om att arbeta med utvecklingsarbete, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande. Metoden bygger på ett trepartnerskap mellan offentliga aktörer, näringsliv och ideell sektor. Detta trepartnerskap ges förtroendet att självt, via en LAG-grupp, besluta om fördelning av projektstöd för landsbygden utifrån en gemensamt framtagen utvecklingsstrategi.

Vad är LEADER Mellansjölandet?

Leader Mellansjölandet är ett Leaderområde bestående av Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun, samt delar av Karlskoga kommun. Leader Mellansjölandet drivs av en ideell förening med samma namn.

Vem kan bli medlem i föreningen och hur blir man det?

Föreningen är öppen för företag, föreningar och andra organisationer inom det geografiska området. Man blir medlem genom att skicka in en medlemsansökan pdf-fil här. Årsavgiften är 100kr. Medlemskapet ger dig information och inflytande över Mellansjölandets arbete.

Vad kan man söka projektstöd till?


Det framgår av insatsområdena i LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi.

Kan man söka stöd till investeringar?


Nja........Här är LEADER Mellansjölandets investeringspolicy:

"Hållningen till investeringar i byggnader, eller i annat objekt, är restriktiv. Det kan vara motiverat att ge stöd till investering om den är en förutsättning för en annan, bred aktivitet. För investeringar som uppgår till mindre belopp kan ett flexibelt synsätt tillämpas och ansökningar bedöms från fall till fall. Investeringar i privat ägd bostad är aldrig tillåtna".

När kan man söka?


När som helst. Ansökningarna behandlas i omgångar, ca fem per år och sista inlämningsdatum för omgångarna hittar du här.

© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Jordbruksfondens logotype