ultoporn
Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida LEADER Projektstöd inom LEADER Nyheter Kontakt Småprojektstöd

Utvecklingsstrategi m.m.

LEADER Mellansjölandets har fått startbesked hos Jordbruksverket för att med hjälp av LEADER-stöd få genomföra utvecklingsstrategin för Mellansjölandet 2014-2020. Vår budgetram som vi kan bevilja projekt ur är 37 mkr.
De viktigaste handlingarna i vår ansökan om startbesked hittar du här:

LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi
Bilaga 1-3 till utvecklingsstrategin
Bilaga 6 till utvecklingsstrategin
Beskrivning kansli
Föreningens stadgar
Föreningens styrelse (LAG)
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype Jordbruksfondens logotype