ultoporn
Sommarnatt i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida LEADER Projektstd inom LEADER Nyheter Kontakt Smprojektstd

Typer av projekt

De insatser man kan ska std inom ligger inom tre olika EU-fonder enligt nedan.

Projekt inom Landsbygdsfonden

fr vara mellan 22.000 och 900.000 kronor. Egen insats skall finnas och kan vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Projekt inom Socialfonden

(Insatsomrde 3 och 6) fr vara mellan 22.000 och 400.000 kronor. Egen insats skall finnas och kan vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Dessa projekt fr ven omfatta rebro och Kumla stadskrnor. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Projekt inom Regionalfonden

(Insatsomrde 1 och 4) fr vara mellan 22.000 och 300.000 kronor. Egen insats skall finnas och fr vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Dessa projekt fr ven omfatta rebro och Kumla stadskrnor. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Egen insats

Fr ovanstende finns inget exakt krav p hur stor egna insatsen skall vara, men 30 procent av skta stdet r en bra riktlinje. Ideellt arbete vrderas till 220 kr/timme.

Projektstd till fretag

inom Regionalfonden fr vara mellan 22.000 och 50.000 kronor. Egen insats om 30 procent skall finnas och mste vara pengar. Minst tv fretag mste samverka och minst ett av dessa mste ligga i en kommunhuvudort. Stdet fr endast g till "mjuka" insatser, ej till investeringar. Ls mer hr

Denna guide visar hur man vljer fond och insats nr man sker om std.

Smprojekt

En frenklad projektform fr projekt upp till 30.000 kronor. Dessa projekt fr finnas inom Landsbygdsfondens insatsomrde 2 eller 3, och fr inte innehlla investeringar. Ls mer hr

Investeringar kan frekomma i LEADER-projekt (frutom i Smprojekt och Projektstd till fretag) men dessa fr inte vara huvudsyfte i projektet. Huvudsyftet mste vara aktiviteter som utvecklar Mellansjlandet och investeringar kan "bara" vara en mindre del av projektet, ndvndiga fr att kunna genomfra aktiviteterna.

Ett projekt skall ha sin huvudsakliga verksamhet inom ett insatsomrde. Vill man jobba med flera insatsomrden fr man ska flera projekt.

Ideellt arbete vrderas till 220 kr/timme fr vuxna och kan vara projektgarens insats i alla std utom Projektstd till fretag.


© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype Jordbruksfondens logotype