Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Projektstöd hos LEADER!

Sista inlämningsdatum för nästa ansökningsomgång för större projektansökningar är den 25 januari 2022. Ansökningsomgångarna därefter har sista inlämningsdag 14 mars och 25 april. Det går inte längre att söka stöd inom regional- och socialfonden, endast inom landsbygdsfonden.

Ansökningar om Småprojektstöd har nästa inlämningsdatum den 27 januari 2022.

Observera att ofärdiga ansökningar som lämnas in nära stoppdatum får vänta till ansökningsomgången efter.

Mer information om projektstöd inom LEADER finns här och information om ansökningsförfarandet hittar du här. Om Småprojekt läser du här.


Utvecklingsstrategi 2023-2027

Den EU-programperiod vi nu är inne i har förlängts till och med 2022. LEADER Mellansjölandet har nu lämnat in en ansökan om att bilda leaderområde 2023-2027. Viktigaste dokumentet i ansökan är utvecklingsstrategi. Den hittar du här och bilagan SWOT-analys finns här.


Årsstämma genomförd


LEADER Mellansjölandet höll årsstämma den 20 april på Berga Gård utanför Fjugesta. Inger Trodell Dahl är fortsatt föreningens ordförande och vi hälsar Linda Inehag från Askersund välkommen till styrelsen (LAG). Årsredovisning finns här, revisionsberättelsen här och stämmoprotokollet här.


Info om coronaepidemin


Jordbruksverket har tagit fram extra information riktad till de som driver projekt, med anledning av coronaemidemin. Den finns här.


Beviljade projekt 2014-2020


Programperioden 2014-2020 förlängs så att den omfattar 2014-2022. En sammanställning över alla beviljade projekt i Mellansjölandet finns här.LEADER Mellansjölandet

Mellansjölandet är ett område i Örebro län där EUs program för landsbygdsutveckling enligt LEADER-metoden används. Området består av kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro samt en mindre del av Karlskoga kommun. LEADER Mellansjölandets projektstöd medfinansieras av Region Örebro län samt kommunerna i området.

Behandling av personuppgifter

LEADER Mellansjölandet sparar de uppgifter om medlemmar som behövs för föreningsarbete såsom kalla till årsstämma och fakturera medlemsavgift. Uppgifter om medlemmar som gått ur föreningen raderas.
Rörande projekthandlingar sparas personuppgifter då de behöver finnas för att uppfylla offentlighetsprincipen samt kunna genomföra uppföljning och eventuella framtida revisioner.

Välkommen till Mellansjölandet!

© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype