Sommarnatt i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
KontaktNyheterOm LeaderSmåprojektstödSöka projektstöd

Så här söker man projektstöd

Ansökan om stöd till LEADER-projekt (ej Småprojekt) görs på Jordbruksverkets hemsida. Det är alltid bra att prata med oss på LEADER-kontoret innan du söker.

Den som söker stöd måste först, till Jordbruksverket, skicka in en fullmakt för att få rätten att söka för organisationens räkning. Detta bör göras i god tid innan man söker. (Det går att knappa in ansökan ändå, men ansökan gäller inte förrän fullmakten är registrerad).

1) Gå in på www.jordbruksverket.se
2) Välj "Mina sidor"
3) Logga in på Mina sidor med e-legitimation, Mobilt Bank-ID etc.
4) Välj "E-tjänster inom Mina sidor"
5) Välj "Företagsstöd, projektstöd, miljöansökningar"
6) Välj "Starta tjänsten" och ansökan inom lokalt ledd utveckling Leader.
7) Nu är det bara att börja fylla i under de olika flikarna. Under "Välj projekt", har vi bara s k "genomförande"-projekt inom Landsbygdsfond i Mellansjölandet.
8) När du valt fond skall du också välja inriktning. Leta upp den eller de som passar ansökan bäst och välj
9) Obligatoriska bilagor är Budgetmall, Aktivitetsplan samt en textbilaga där användande av leadermetoden och horisontella mål beskrivs (mall finns ej). Ytterligare en obligatorisk bilaga är en beskrivning över hur man fått fram de olika utgiftsposterna, post för post (offerter, prislistor, prisuppgift, erfarenhet från gjorda inköp etc.) Du gör den på din dator och laddar sedan upp den som bilaga till ansökan, i Pdf.
10) "Spara" om du vill lämna sidan och göra färdigt ansökan vid annat tillfälle.
11) Klicka på "Granska och skicka in" när du är färdig med ansökan.

En annan bilaga som är bra att bifoga är "letter of intent" från samarbetspartners som bidrar till projektets genomförande med pengar, material, arbetad tid etc. Mall finns ej.

Ansökningsförfarandet finns utförligt beskrivet i en guide och det är alltid bra att kontakta LEADER-kontoret för att få allt så rätt som möjligt.

Det finns också möjlighet att göra en s k Steg 1-ansökan. Den innehåller förutom formalia bara en enkel beskrivning av projektet. Den kan sedan kompletteras den till en färdig ansökan, kallad Steg 2-ansökan. Poängen med detta är att vi på LEADER kan läsa er Steg 1-ansökan och ge er råd och tips inför färdigställandet av ansökan, eller såklart meddela ifall det inte är någon idé att fortsätta med ansökan.

OBS! Det finns en mängd olika projektinriktningar att välja på i Jordbruksverkets ansökningsfunktion. Detta betyder inte att det går att söka till alla dessa inriktningar här i Mellansjölandet. Vad det går att söka till framgår av LEADER Mellansjölandets insatsområden.

Vi ger synpunkter på och begär kompletteringar av en inkommen ansökan inom 48 timmar i normalfallet.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype