Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Pressmeddelande

Nio utvecklingsprojekt i Örebro län får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandet stöder projekt där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. LEADER Mellansjölandets styrelse beslutade den 20 maj om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Långvassen Fiber
Projektägare: Långvassen Fiber ekonomisk förening
Projektet utför en intresseundersökning och projektering för bredbandsutbyggnad i Mullhyttan och Sixtorp.

Beviljat stödbelopp är 18 188 kr och projektet pågår till 30 november 2013. Kontaktperson: Mikael Johansson, 070-680 60 00.

Projekt: Fiber Skyllberg-Kårberg
Projektägare: Åke Gideonsson
Projektet utför en intresseundersökning och projektering för bredbandsutbyggnad i Skyllberg-Kåberg.

Beviljat stödbelopp är 28 000 kr och projektet pågår till 1 juni 2013. Kontaktperson: Åke Gideonsson, 070-537 22 18.

Projekt: Servicelösningar för boende i bygden
Projektägare: Irma Sandgren
Förstudie för framtida service i Lerbäck. Inventering på orten om vad invånarna vill ha för service. När undersökningen (enkät + konsultanalys av den) är klar fattas beslut om vidare åtgärder.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 15 december 2013. Kontaktperson: Irma Sandgren, 070-364 12 07.

Projekt: Förstudie Lekeberg Hundsportarena
Projektägare: Apropå Hund HB
Förstudie om att åstadkomma tränings- och tävlingsmöjligheter i uppvärmd inomhushall vintertid för Närkes alla aktiva hundägare, och på så sätt driva hundsporten framåt.

Beviljat stödbelopp är 12 500 kr och projektet pågår till 31 augusti 2013. Kontaktperson: Gudrun Brundin, 070-371 17 16.

Projekt: Vision Åbytorp
Projektägare: Lars Eriksson
Målet är att främja, undersöka och fånga de lokala initiativen för framtidsutveckling och öka gemenskapen mellan gamla och nya invånare. Detta genom aktiviteter där alla får medverka till bra och levande närmiljö, naturområden och lekplatser. Även undersöka intresset för fiberutbyggnad.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 31 januari 2014. Kontaktperson: Lars Eriksson, 073-438 75 00.

Projekt: Ridläger i Lanna
Projektägare: Hidinge Ryttarförening
Sommarridläger för barn och unga i Lekebergs kommun och dess kranskommuner.

Beviljat stödbelopp är 28 600 kr och projektet pågår till 30 september 2013. Kontaktperson: Marianne Berggren, 073-270 25 87.

Projekt: Tantvarning i gubbröran
Projektägare: Tina Ruth
Skapa en sommarrevy med professionell ton, fem föreställningar i Vintrosa 10-17 aug 2013. Ett kulturarrangemang för såväl folk i bygden som för hela Örebro län.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 3 december 2013. Kontaktperson: Tina Ruth, 070-573 50 33.

Projekt: Småskalig mat i Sydnärke
Projektägare: Anne Helgesson
En förstudie som syftar till att inventera och presentera producenter av livsmedel som finns inom närområdet. Restauranger som serverar närproducerad mat ingår också i studien.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 31 maj 2014. Kontaktperson: Anne Helgesson, 070-713 13 38

Projekt: FTG Fiber
Projektägare: FTG Fiber ekonomisk förening
Projektet utför en intresseundersökning och projektering för bredbandsutbyggnad i Mullhyttan, Gammelhyttan-Gryt.

Beviljat stödbelopp är 20 444 kr och projektet pågår till 31 december 2013. Kontaktperson: Mårten Häll, 070-543 23 92

Ytterligare information om LEADER och Mellansjölandet finns på www.mellansjolandet.se

Information: Jan Holgersson, verksamhetsledare, 070-893 16 46.

Publicerat 2013-05-23

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype