Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Åtta utvecklingsprojekt i Örebro län får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandet stöder projekt där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. LEADER Mellansjölandets styrelse beslutade den 28 mars och 16 april om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Rikare Fritid 2.0
Projektägare: Svartå idrottsförening
Projektets syfte är att skapa en mer attraktiv livsmiljö för barn och ungdom, vilket ger fler invånare i Svartå. I projektet ingår att anlägga ett nytt elljusspår i Svartå.

Beviljat stödbelopp är 461 779 kr och projektet pågår till 1 december 2012. Kontaktperson: Sune Karlsson, 070-673 77 18.

Projekt: Natursommarkollo i Sixtorp
Projektägare: Lekebergs kommun
Projektets syfte är att erbjuda barn och ungdomar i Lekebergs kommun natursommarkollo i Sixtorp. Verksamheten kommer att pågå under sommaren 2012.

Beviljat stödbelopp är 218 000 kr och projektet pågår till 31 december 2012. Kontaktperson: Agneta Birgersson, 070-333 13 91.

Projekt: Fiber på landet
Projektägare: Ekeberga-Översta vägsamfällighet
Projektets syfte är att undersöka om det är möjligt att ansluta fastigheterna inom Ekeberga-Översta med fiberoptik.

Beviljat stödbelopp är 26 500 kr och projektet pågår till 15 december 2012. Kontaktperson: Lars Eriksson, 070-379 60 45.


Projekt: Lek- och kulturskogen
Projektägare: Tiveds utvecklingsgrupp
Projektets syfte är att genom lek och berättelser vid ?lekgläntor? i skog och natur, förklara Tivedens kultur för barn i förskoleåldern.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 30 juni 2013. Kontaktperson: Ulla Tivell, 0730-75 21 21

Projekt: Viby rid- och körsälskap
Projektägare: Viby rid- och körsällskap
Projektets syfte är att genomföra en förstudie över en ny ridanläggning för Viby rid- och körsällskap.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 2012. Kontaktperson: Eveli Fredriksson, 070-618 59 52.

Projekt: Fibernät i Röfors
Projektägare: Folkets Hus Röfors
Projektets syfte är att undersöka om möjligheter och intresse finns för byggnation av ett fibernät i Röfors.

Beviljat stödbelopp är 26 000 kr och projektet pågår till 31 december 2012. Kontaktperson: Olavi Mustonen, 019-15 44 94.

Projekt: Apostlahästarna
Projektägare: Föreningen Ridleder i Tiveden
Projektets syfte är att undersöka om intresse finns att utnyttja ridlederna i Tiveden till fler aktiviteter, såsom långdistanslöpning.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 31 oktober 2012. Kontaktperson: Monica Bergerstedt, 070-654 91 59.

Projekt: Med full galopp in i framtiden
Projektägare: Hallsbergs Ridklubb
Projektets syfte är att hitta utvecklingsformer inför framtiden, samt säkerställa verksamheten inom Hallsbergs ridklubb.

Beviljat stödbelopp är 12 500 kr och projektet pågår till 30 september 2012. Kontaktperson: Lena Fryxell, 073-648 02 47.

Ytterligare information om LEADER och Mellansjölandet finns på www.mellansjolandet.se

Information: Jan Holgersson, verksamhetsledare, 070-893 16 46.


Publicerat 2012-04-20

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype