Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Sju utvecklingsprojekt i Örebro län får LEADER-stöd!

Sju utvecklingsprojekt i Örebro län får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandet stöder projekt där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. LEADER Mellansjölandets styrelse beslutade den 23 januari och 7 februari om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Besök Närkesberg
Projektägare: Närkesbergs byaråd
Projektets syfte är att företagen och föreningarna i Närkesberg ska utveckla och marknadsföra besöksnäringen. Målet är att förbättra försörjningsmöjligheterna i bygden.

Beviljat stödbelopp är 350 000 kr och projektet pågår till 30 juni 2013. Kontaktperson: Jan Grounes, 070-698 96 10.

Projekt: Fiber till Lerbäcks samhälle
Projektägare: Lerbäcks allaktivitetsförening
Projektet utför planering och projektering av bredbandsutbyggnad.

Beviljat stödbelopp är 18 900 kr och projektet pågår till 31 december 2012. Kontaktperson: Gun Forsström, 070-329 74 57.

Projekt: Fiber till Vekhyttan-Ribbohyttan
Projektägare: Anneli Boman
Projektet ska anorna informationsmöten och utföra projektering för utbyggnad av fiberoptik till bygden.

Beviljat stödbelopp är 27 500 kr och projektet pågår till 31 augusti 2012. Kontaktperson: Anneli Boman, 070-644 64 04.


Projekt: Oxgropen ? upprustning av koloniområde
Projektägare: Askersunds kommun ? Tekniska förvaltningen
Projektet iordningställer koloniområdet i brukbart skick, marknadsför möjligheten att hyra odlingslott samt bildar en koloniträdgårdsförening.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 30 november 2012. Kontaktperson: Kerstin Svärd, 076-848 59 18.


Projekt: Fiber till Tycke
Projektägare: Tycke Bensätters vägsamfällighet
Projektet gör en förstudie för att kunna installera fiber i Tycke, samt undersöker kostnader och intresse för en installation.

Beviljat stödbelopp är 21 075 kr och projektet pågår till 1 november 2012. Kontaktperson: Arne Haraldsson, 073-023 58 36.

Projekt: Vibyporten
Projektägare: Venita Kenbar
Projektet utröner möjligheten att i Viby få igång aktiviteter och boenden riktat till unga och äldre som av olika skäl behöver någon form av stöd.

Beviljat stödbelopp är 27 000 kr och projektet pågår till 30 juni 2012. Kontaktperson: Venita Kenbar, 073-545 08 77.

Projekt: Fiber i Glesbygd
Projektägare: Föreningen Fiber i Glesbygd
Projektet utför en intresseundersökning och projektering för bredbandsutbyggnad.

Beviljat stödbelopp är 29 000 kr och projektet pågår till 30 april 2012. Kontaktperson: Fredrik Larsson, 073-678 66 09.

Ytterligare information om LEADER och Mellansjölandet finns på www.mellansjolandet.se

Information: Jan Holgersson, verksamhetsledare, 070-893 16 46.


Publicerat 2012-02- 9

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype