Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Fyra utvecklingsprojekt i Örebro län får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandets styrelse beslutade den 1 december om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Folkets digitala Hus
Projektägare: Föreningen Folkets Hus Vintrosa
Projektet är en förstudie rörande hur man kan digitalisera Vintrosa Folkets Hus och vad man kan använda huset till i framtiden.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 31 mars 2012. Kontaktperson: Anders Holm, 019-29 63 72.

Projekt: Närkes Kil på kartan
Projektägare: Klockargården, Närkes Kil, Ekonomisk förening
Syftet med projektet är att ta fram en lokal handlingsplan för Närkes Kil, som är väl förankrad i bygden och realistisk i förhållande till Örebro kommuns planer.

Beviljat stödbelopp är 29 500 kr och projektet pågår till 30 juni 2012. Kontaktperson: Gunbritt Jonsson, 019-28 30 43

Projekt: Sydnärkeportalen
Projektägare: Föreningen Kanal Regional
Projektet är en förstudie för att utröna intresset för en webbportal i sydnärke med syfte att ta tillvara ideella krafter för förmedling av lokalhistoria, kultur och nyheter på lokal nivå.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 15 mars 2012. Kontaktperson: Lars-Åke Madelid, 0585-912 32.


Projekt: Fiber till Byn
Projektägare: Östra Ökna Vägsamfällighet
Syftet med projektet är att stärka och utveckla bygden genom att tillföra modern fiber-teknik. Projektet skall informera de boende, efterhöra om intresse finns att ansluta sig, samt ta fram en förprojektering i kartform.

Beviljat stödbelopp är 19 500 kr och projektet pågår till 25 september 2012. Kontaktperson: Lars Lindegren, 019-23 81 72.Publicerat 2011-12- 5

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype