Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Fyra utvecklingsprojekt i Örebro län får LEADER-stöd!

Fyra utvecklingsprojekt i Örebro län får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandet stöder projekt där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. LEADER Mellansjölandets arbetsutskott beslutade den 15 juni om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Lokala råvaror för lokal tillväxt
Projektägare: Hallsbergs kommun
Projektet är en förstudie inför ett eventuellt större kunskapsprojekt för att driva på utvecklingen för ett hållbart och konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 31 december 2011. Kontaktperson: Ingemar Jansson, 070-250 81 99.

Projekt: Bin till nytta och nöje
Projektägare: Södra Närkes Biodlarförening
Projektet skall sprida kunskap om bins viktiga roll som pollinerare genom att iordningställa en demokupa och mötesplats i Askersund för lokalbefolkning och biodlare.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 30 juni 2012. Kontaktperson: Eva Sääv, 073-082 95 84.

Projekt: Nätverksträffar och marknadsföring för måltidsmässa
Projektägare: vicTualia ekonomisk förening
Projektet består av planering genom nätverksträffar samt marknadsföring i syfte att synliggöra landsbygdens lokala måltidsproducenter på en konsumentmässa i Örebro.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr och projektet pågår till 31 december 2011. Kontaktperson: Karin Strömberg, 073-362 80 77.


Den 23 maj beviljades ytterligare en projektansökan:

Projekt: BMX-sommaren vid Bäcksjön
Projektägare: Östansjö Barn och föräldraförening
Projektet består av att anordna en BMX-bana vid utomhusbadet i Bäcksjön i Östansjö. Detta för att tillgodose ungdomarnas stora intresse och för att få till stånd ett säkert och ordnat cyklande.

Beviljat stödbelopp är 36 100 kr och projektet pågår till 30 september 2011. Kontaktperson: Erik Storsveden, 070-665 67 06.

Ytterligare information om LEADER och Mellansjölandet finns på www.mellansjolandet.se

Information: Jan Holgersson, verksamhetsledare, 0585-812 00.

Publicerat 2011-06-17

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype