Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Nytt stort projekt i Örebro kommun får LEADER-stöd!


Nytt stort projekt i Örebro kommun får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandet stöder projekt där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. På ett möte med LEADER Mellansjölandets styrelse den 22 mars beslutades om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Tysslinge Ervalla för företagande och boende
Projektägare: Tysslinge lokala förvaltningskansli (Örebro kommun)
Projektet består av tre delar. Den första handlar om att genom kompetensutveckling och nätverksbyggande utveckla företagande och entreprenörskap i området. Den andra går ut på att i samverkan med olika aktörer utveckla besöksnäringen genom att etablera ?Mötesplats Blå Bergen?. Till sist skall projektet stimulera boende och nybyggnation i området, samt även främja tillhörande service. Genomförandet kommer att ske i samverkan med bl a byalag och företagarföreningar i området.

Beviljat stödbelopp är 2 827 790 kr och projektet pågår till 31 mars 2014. Kontaktperson: Jenny Risberg, 019-21 50 97.

Utöver detta beslut fick också Föreningen Kilsbergskantens projekt ?Utveckla Kilsbergskanten? klartecken att drivas även under resten av 2011 och hela 2012.

Ytterligare information om LEADER och Mellansjölandet finns på www.mellansjolandet.se

Information: Jan Holgersson, verksamhetsledare, 0585-812 00.

Publicerat 2011-03-22

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype