Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Sex nya projekt i Örebro län får LEADER-stöd!


Sex nya projekt i Örebro län får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandet stöder projekt där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. På ett möte med LEADER Mellansjölandets arbetsutskott den 3 mars beslutades om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Utveckling Åsbro
Projektägare: Åsbro Intresseförening
Projektet går ut på att skapa en välgrundad vision om hur vi vill att Åsbro skall bli ett attraktivt samhälle att bo i. Att utveckla samhället till ett klimatsmart och ekologiskt uthålligt samhälle. Projektet är en förstudie.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr. Kontaktperson: Staffan Korsgren, 0582-507 57.

Projekt: I klimatpiloternas fotspår
Projektägare: Naturskyddsföreningen i Askersund
Projektet går ut på att ta tillvara den kunskap som Klimatpiloterna fått och låta projektet leva vidare genom att erbjuda studiecirklar. Två av hushållen i Klimatpiloterna är villiga att vara cirkelledare för ett antal studiecirklar.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr. Kontaktperson: Eva Sääv, 073-082 95 84.

Projekt: Förstudie ? hållbart byggande
Projektägare: Föreningen Kilsbergskanten
Projektet går ut på att samla aktörer från olika delar av byggsektorn i en workshop. Var och en av dessa kan sedan bidra med sin pusselbit som kan vara dellösningar för att skapa ett hållbart byggande. Projektet är en förstudie.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr. Kontaktperson: Rasmus Axelsson, 0585-200 76.

Projekt: Åsbro Park
Projektägare: Åsbro Intresseförening
Projektet går ut på öka attraktionen för Åsbro som utflyktsmål och boendeort, samt att göra en viktig del av Åsbro mer tillgänglig för invånarna genom att skapa ett promenadstråk utefter ett idag svårtillgängligt vattendrag. Projektet är en förstudie.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr. Kontaktperson: Staffan Korsgren, 0582-507 57.


Projekt: Utveckling genom samarbete i Närkesberg
Projektägare: Närkesbergs byaråd
Projektet syftar långsiktigt till att förbättra förutsättningarna att få sin utkomst i Närkesberg. Projektet går ut på att gemensamt marknadsföra de tjänster och produkter som finns hos företagen och föreningarna, samt bygga nätverk mellan dessa. Därtill skall en organisatorisk form för gemensam försäljning av tjänster och produkter hittas.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr. Kontaktperson: Lars Jonsson, 0583-220 71.

Projekt: Förstudier inför allaktivitetshus
Projektägare: Rosendahls Ryttarförening
Projektet går ut på att göra en förstudie kring idén om ett framtida allaktivitetshus i Tysslinge. Projektet skall utröna hur stort behovet av ett allaktivitetshus är och i så fall vilket behov det ska fylla.

Beviljat stödbelopp är 18 600 kr. Kontaktperson: Anna-Karin Hallberg, 070-547 16 21

Ytterligare information om LEADER och Mellansjölandet finns på www.mellansjolandet.se

Information: Jan Holgersson, verksamhetsledare, 0585-812 00.

Publicerat 2011-03- 9

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype