Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Två nya projekt i Örebro län får LEADER-stöd!

Två nya projekt i Örebro län får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandet stöder projekt där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi.

På ett möte med LEADER Mellansjölandets styrelse den 3 februari beslutades om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Resursmatchning och nätverksutveckling
Projektägare: Laxå kommun
Projektet går ut på att matcha resurser mot behov hos företag och föreningar i Laxå kommun. Projektet skall också bygga ett branschlöst nätverk och hitta arbetsformer för fortsatt utveckling efter projekttiden.

Beviljat stödbelopp är 995 200 kr. Kontaktperson: Mats Fransson, 0584-47 31 33.

Projekt: Goda exempel för ett långsiktigt hållbart samhälle
Projektägare: Pelle Klasson
Projektet är en förstudie inom miljö, klimat och omställning, rörande föreläsningar, seminarier och studicirklar, grundade på ett antal goda exempel för ett långsiktigt hållbart samhälle inom Mellansjölandet. Syftet är att så många personer som möjligt ska få ökade kunskaper om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Beviljat stödbelopp är 30 000 kr. Kontaktperson: Pelle Klasson, 070-545 50 59


Ytterligare information om LEADER och Mellansjölandet finns på www.mellansjolandet.se

Information: Jan Holgersson, verksamhetsledare, 0585-812 00.

Publicerat 2011-02- 4

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype