Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Tre nya projekt i Örebro län får LEADER-stöd!

Tre nya projekt i Örebro län får LEADER-stöd!

LEADER Mellansjölandet stöder projekt där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi.

På ett möte med LEADER Mellansjölandets styrelse den 13 december beslutades om ekonomiskt stöd till följande projekt:

Projekt: Lokalhistoriskt centrum
Projektägare: Degerfors Hembygdsförening
Projektet ska, i första hand digitalt, samla idag spridd dokumentation i ord och bild om den lokala historien för hela nuvarande Degerfors. Därigenom blir den mer lättåtkomlig. Presentationer, handledningar för olika grupper samt föreläsningar ingår. Detta ska skapa större intresse för den lokal historien. Beviljat stödbelopp är 551 000 kr. Projektledare Gerhard Jansson, 0586-415 04.

Dessutom har LEADER Mellansjölandet i egen regi startat följande projekt:

Pilgrimsled i Mellansjölandet
Projektet skall, i samverkan med Regionförbundet Örebro, till sommaren 2011 utreda, förankra, skapa och marknadsföra en Pilgrimsled med tillhörande faciliteter i Mellansjölandet. Detta i syfte att locka den ökande skaran pilgrimsvandrare. Beviljat stödbelopp är 215 000 kr. Projektledare är Anmarie Larsson, 019-29 90 92.

Turistfiske i Mellansjölandet
Projektet är treårigt och syftar till att utveckla och marknadsföra turistfisket i Mellansjölandet och på så sätt öka försörjningsmöjligheterna på landsbygden. Detta skall ske genom att turistfiskedestinationerna i Mellansjölandet marknadsförs till Europas ca 50 miljoner fiskeintresserade, genom samverkan med Nationella Turistfiskeprojektet, www.swedenfishing.com. Beviljat stödbelopp är 449 000 kr. Projektledare är Jan Holgersson.

Ytterligare information om LEADER och Mellansjölandet finns på www.mellansjolandet.se

Information: Jan Holgersson, verksamhetsledare LEADER Mellansjölandet, 0585-812 00

Publicerat 2010-12-13

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype