Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Tre nya projekt har fått LEADER-stöd!

Tre nya projekt får LEADER-stöd.

På ett Arbetsutskottsmöte den 22 september beslutade LEADER Mellansjölandet om stöd till följande projekt:

Vad vill vi vid Vibysjön?
Projektägare: Viby församling
Projektet är en förstudie och samverkan kring hur Vibybygden skall kunna utvecklas så att det lokala natur- och kulturarvet kring Vibysjön kan lyftas fram på ett för befolkningen, näringslivet och turismen gynnsamt sätt. Projektledare Benjamin Lundqvist, 0582-660820.

Nya Norr
Projektägare: Hyresgästföreningen region Mitt
Projektet är en större undersökning av hur yttre miljön kring bostäderna på norr i Hallsberg kan förbättras. Projektledare Nina Höijer, 019-7642170.

Brännpunkt ? attraktiva möten kring funktionella livsmiljöer i skog och vatten
Projektägare: Lekebergs kommun
Projektet är en förstudie med inledande workshop rörande skogliga vattendrag. Syftet är att ta fram samverkansformer mellan olika aktörer som kan ge större samsyn på vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa en god livsmiljö. Projektledare Thomas Kullberg, 0585-81302.
Publicerat 2010-09-23

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype