Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Vad händer när oljan tar slut?

Den frågan diskuterades när Leader Mellansjölandet, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Laxå, Anna Eriksson bjöd in företagare, politiker, representanter för kommunen, byalag och föreningar m fl till två föreläsningar på temat olja den 30 och 31 augusti i Laxå. Inbjuden föreläsare var ekonomen och agronomen Oscar Kjellberg, fd VD för JAK-banken. Totalt dök ett femtiotal deltagare upp.

Kjellberg pratade om konsekvenserna för oss alla, privatpersoner som företagare, när flödet av olja kommer att minska och ta slut.

-Det finns de som bedömer att det blir energibrist redan om ett par år, säger Oscar Kjellberg, och tillägger:
"Mainstream" ekonomer, politiker, Riksbank med flera vill inte se detta, eller ens problemen i något längre perspektiv. Därtill finns hela klimatproblematiken kopplade till fossila bränslen, fortsatte Kjellberg.

Oscar Kjellberg beskrev vidare att även banksektorn kommer att få stora problem, eftersom det finansiella systemet är uppbyggt på krediter, vilka för att kunna återbetalas kräver tillväxt, och tillväxt i sin tur förutsätter fortsatta leveranser av olja.

När oljan börjar ta slut, eller åtminstone inte räcker till behoven, finns två tänkbara scerarier. Det ena är kraftigt höjda oljepriser och det andra är någon form av ransonering. Då ska man komma ihåg att priser på mer än 80-100 dollar per fat klarar inte ekonomiernan enligt Kjellberg.

Mötet avslutades med att var och en av deltagarna fick redogöra för sina reflektioner över det som sagts. Reaktionerna var blandade. Allt från att "det går åt skogen" till att "utfasningen av oljan kan hanteras".

Det handlar egentligen om riskhantering. Vi behöver inte tjafsa om saker händer eller inte, utan vi måste kunna hantera risken i olika scerarier, inklusive vad som händer om tillgången på olja stryps, sa Anders Tivell, Tived, vilket fick avsluta mötet.

Är du intresserad att läsa mer om oljetoppen och vad Oscar Kjellberg och andra diskuterar just nu ska du besöka Oljegruppens mötessida.

Oscar Kjellberg berättar att vi alla måste ompröva vår framtidsbild och själva ta reda på vad det är som egentligen händer.
Då först kan vi sätta upp mål och välja strategi för hur vi hanterar en kommande oljebrist

Publicerat 2010-09- 8

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype