Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Denna sida uppdateras inte längre, då nyheter läggs ut på Startsidan och Facebook.

Fyra nya projekt är beslutade under mars månad.

På LAG-mötet den 23 mars 2010 beslutade Leader Mellansjölandet om ekonomiskt stöd till projektet "Utveckla Kilsbergskanten".
Projektägare: Föreningen Kilsbergskanten. Projektet går ut på att stärka den sociala och ekonomiska resiliensen genom att utveckla den mångfald av företag, föreningar och engagerade enskilda invånare som finns i bygden. Kilsbergskanten ska bli en känd plats på kartan geografiskt, socialt, kulturellt och entreprenöriellt.
Projektledare: Milis Ivarsson, 076-051 38 52 och Kristina Jedberger, 073-045 72 23.

På Au-mötet den 30 mars 2010 beslutade Leader Mellansjölandet om ekonomiskt stöd till följande projekt:
"Turism i Tysslinge"
Projektägare: Tysslinge lokala förvaltning (Örebro kommun)
Projektet går ut på att i samverkan med företag och organisationer göra en förstudie kring utveckling i Tysslingeområdet.
Kontaktperson: Jenny Risberg, 019- 21 50 97.

"Idrottsföreningen - en motor för bygdens utveckling".
Projektägare: Degerfors IF.
Projektet är en förstudie för att i samarbete med andra föreningar, kommuner och näringsliv utforma ett långsiktigt projekt för att utveckla föreningarna till att vara motor för bygdens utveckling.
Projektledare: Nisse Jansson, 073-920 40 77.

"Hardemoutveckling - förstudie"
Projektägare: Gruppen för Hardemoutveckling.
Projektet innehåller olika åtgärder för ökat boende i Hardemo samt höjd attraktivitet genom bättre infrastruktur och starkare näringsliv.
Projektledare: Per-Arne Mårstad, 070-770 56 05.
Publicerat 2010-04-27

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype