Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Fyra nya projekt är beslutade under mars månad.

På LAG-mötet den 23 mars 2010 beslutade Leader Mellansjölandet om ekonomiskt stöd till projektet "Utveckla Kilsbergskanten".
Projektägare: Föreningen Kilsbergskanten. Projektet går ut på att stärka den sociala och ekonomiska resiliensen genom att utveckla den mångfald av företag, föreningar och engagerade enskilda invånare som finns i bygden. Kilsbergskanten ska bli en känd plats på kartan geografiskt, socialt, kulturellt och entreprenöriellt.
Projektledare: Milis Ivarsson, 076-051 38 52 och Kristina Jedberger, 073-045 72 23.

På Au-mötet den 30 mars 2010 beslutade Leader Mellansjölandet om ekonomiskt stöd till följande projekt:
"Turism i Tysslinge"
Projektägare: Tysslinge lokala förvaltning (Örebro kommun)
Projektet går ut på att i samverkan med företag och organisationer göra en förstudie kring utveckling i Tysslingeområdet.
Kontaktperson: Jenny Risberg, 019- 21 50 97.

"Idrottsföreningen - en motor för bygdens utveckling".
Projektägare: Degerfors IF.
Projektet är en förstudie för att i samarbete med andra föreningar, kommuner och näringsliv utforma ett långsiktigt projekt för att utveckla föreningarna till att vara motor för bygdens utveckling.
Projektledare: Nisse Jansson, 073-920 40 77.

"Hardemoutveckling - förstudie"
Projektägare: Gruppen för Hardemoutveckling.
Projektet innehåller olika åtgärder för ökat boende i Hardemo samt höjd attraktivitet genom bättre infrastruktur och starkare näringsliv.
Projektledare: Per-Arne Mårstad, 070-770 56 05.
Publicerat 2010-04-27

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype