Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Horisontella mål

Horisontella mål är mål som alla projekt, även om man har andra huvudmål, måste arbeta med. Enligt LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi skall alla tre horisontella målen beaktas och projekten skall aktivt arbeta med minst ett av dem:

Hållbart samhälle

Beaktat: Projektet väljer hållbara lösningar, i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Prioriterat: Projektet arbetar aktivt med att hitta nya hållbara lösningar i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Inkludering

Beaktat: Projektet har ett inkluderande förhållningssätt och ser människor olikheter som en tillgång.
Prioriterat: Projektet vill arbeta aktivt med allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

Jämställdhet

Beaktat: Projektet strävar mot ökad jämställdhet i samhället.
Prioriterat: Projektet vill arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor

Det måste beskrivas i ansökan hur man tänkt sig arbetet med de horisontella målen.
OBS! För Småprojekt räcker det att man beaktar målen i genomförandet av projekten.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Jordbruksfondens logotype