Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Förbereda projektplan

Nedan finns områdena du måste beskriva i din projektplan när du ansöker om stöd inom LEADER (detta gäller ej Småprojekt):

- Vilken är målgruppen för projektet?
- Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
- Vad är syftet med projektet?
- Vad är bakgrunden till projektet?
- Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
- Vilka andra samarbetar projektet med?
- Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska
ingå. Använd gärna mallen som finns för aktivitetsplan?
- Är projektet nytänkande och i så fall hur?
- Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
- Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
- Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver
er själva?
- Hur kommer ni att informera om det ni åstadkommit i
projektet?
- Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
- Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?

Viktigast att tänka på och tydligt beskriva i ansökan är:

- Den lokala förankringen och trepartnerskap enligt LEADER-metoden
- Att målen är tydliga och också realistiska i förhållande till projektets kostnad.
- Hur och av vilka projektet skall genomföras
- Övergången till ordinarie verksamhet efter projektets slut
- Hur projektet ger effekt inom det valda insatsområdet
- Att kravet på arbete med horisontella mål är uppfyllt
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Jordbruksfondens logotype