Sommarnatt i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Detta går det inte att söka stöd till

Här finns de viktigaste insatserna som det inte går att söka stöd till.

Investeringar i bostad

Investeringar i privata bostäder är aldrig tillåtna. Andra investeringar på privat ägd mark kräver att någon gemensam organisation (oftast förening) arrenderar marken.

Ordinarie verksamhet

Sådant som ansökaren eller annan aktör redan gör, har gjort, borde göra eller borde ha gjort kan man inte söka stöd till.

Lagbunden offentlig verksamhet

Det går inte att söka stöd till sådant man av lag eller liknande är skyldig att göra.

Företagsstöd

Företagsstöd, med undantag för Projektstöd till företag, finns inte i LEADER.

Samverkansprojekt

S k samverkansprojekt inom LEADER finns inte i LEADER Mellansjölandet.

Individstöd

LEADER-stöd kan inte gå till enskilda personer. Endast juridiska personer kan söka.

"Smala" projekt

Projekt som bara stöds av och berör ansökaren passar inte i LEADER, då LEADER-metoden inte är uppfylld. Läs mer här.

Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar liknande de som går t ex till ungdomsidrott går inte att få via LEADER. Däremot kan föreningar söka till utvecklingsprojekt precis som alla andra.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Jordbruksfondens logotype