Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Beskrivning och exempel på Leadermetoden

Vad är LEADER-metoden?

Samtliga projekt, förutom projektstöd till företag, skall drivas med den s k LEADER-metoden. Den innebär att projekten skall ha stark lokal förankring genom ett trepartnerskap där ideell, privat (företagsamheten) och offentlig sektor går samman kring en projektidé för att utveckla sin bygd. LEADER ger alltså inte "vanliga" föreningsbidrag, investeringsstöd eller företagsstöd. Tre exempel:

En fotbollsklubb behöver pengar till ungdomsverksamheten och till ett staket runt planen. Detta är rent föreningsbidrag och kan därför inte sökas hos LEADER.

En fotbollsklubb vill utveckla sin verksamhet till att också bedriva introduktionsverksamhet för nyanlända med flera. Kommunen och några företag på orten uttalar sitt stöd för projektidén. Detta är ett Leader-projekt eftersom det är nytt och ger nytta i bygden. Leadermetoden finns men är svag eftersom kommunen och företagen inte tillför något i genomförandet av projektet.

En fotbollsklubb vill satsa på en landsbygdsfestival, dels med fotboll, men övrig idrott i bygden passar på att visa sin verksamhet. Kommunen tycker initiativet är strålande och den kommunala byskolan passar på att lägga en friluftsdag med föräldrar där, och bistår dessutom föreningen med att ställa i ordning idrottsplatsen och låna ut tält. Ortens företag tycker likadant och gör gratis marknadsföringsmaterial, lånar ut elverk och står för transporter av material. Detta är ett Leaderprojekt då det är nytt och ger nytta i bygden och Leadermetoden är stark då många bidrar aktivt till genomförandet av projektet.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype