Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Beviljade projekt 2014-2020


Programperioden 2014-2020 går mot sitt slut. En sammanställning över alla beviljade projekt i Mellansjölandet finns här.


Årsstämma


LEADER Mellansjölandet håller årsstämma den 19 maj på kvällen. Alla är välkomna, men för att få rösta på stämman måste man vara medlem. Mer info kommer.
Projektstöd hos LEADER!


Sista inlämningsdatum för nästa ansökningsomgång för större projektansökningar är den 13 april 2020. Sista inlämning för omgången därefter blir i början av augusti, om LEADER Mellansjölandet har pengar kvar att söka då.

Ansökningar om Småprojektstöd har nästa inlämningsdatum den 19 april 2020.

Observera att ofärdiga ansökningar som lämnas in nära stoppdatum får vänta till ansökningsomgången efter.

Mer information om projektstöd inom LEADER finns här och information om ansökningsförfarandet hittar du här. Om Småprojekt läser du här.

Projekt inom Socialfonden


Det går inte längre att söka stöd till projekt inom Socialfonden. Det påverkar bl a inkluderingsprojekt inom insatsområde 6. Även insatsområde 3 påverkas.


Nya regler för ansökningar inom Regionalfonden


För projekt som vill ha stöd till mer än löner, alltså investeringar eller övriga utgifter, gäller nya regler. Dessa ersätts numera med en schablon på 40 procent av projektets bruttolönsumma. Om man inte har löner, men investeringar och övriga utgifter söker man till dem precis som tidigare. Läs mer här.

Inger Trodell Dahl ny ordförande!Inger Trodell Dahl och Milis Ivarsson

LEADER Mellansjölandet ideell förening höll årsstämma den 9 maj på Hasselgården i Hasselfors. 30 medlemmar deltog. Föreningen bytte ordförande då Inger Trodell Dahl ersatte Milis Ivarsson, som varit ordförande i hela nio år. Tack, Milis!

Här hittar du årsredovisning samt revisionsberättelse från mötet.

Projektstöd till företag


Även företag kan söka stöd hos LEADER Mellansjölandet. Läs mer här.


LEADER Mellansjölandet

Mellansjölandet är ett område i Örebro län där EUs program för landsbygdsutveckling enligt LEADER-metoden används. Området består av kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro samt en mindre del av Karlskoga kommun. LEADER Mellansjölandets projektstöd medfinansieras av Region Örebro län samt kommunerna i området.

Behandling av personuppgifter

LEADER Mellansjölandet sparar de uppgifter om medlemmar som behövs för föreningsarbete såsom kalla till årsstämma och fakturera medlemsavgift. Uppgifter om medlemmar som gått ur föreningen raderas.
Rörande projekthandlingar sparas personuppgifter då de behöver finnas för att uppfylla offentlighetsprincipen samt kunna genomföra uppföljning och eventuella framtida revisioner.

Välkommen till Mellansjölandet!

© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype