Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Småprojekt upp till 40.000 kr

Det högsta tillåtna stödbeloppet i småprojekt har höjts från 30.000 kr till 40.000 kr. Nästa inlämningsdag för småprojektansökningar är 19 oktober.


Projektstöd hos LEADER!

Sista inlämningsdatum för nästa ansökningsomgång projektansökningar är den 17 oktober 2022. För småprojektansökningar gäller 19 oktober.

Observera att ofärdiga ansökningar som lämnas in nära stoppdatum får vänta till ansökningsomgången efter.

Mer information om projektstöd inom LEADER finns här och information om ansökningsförfarandet hittar du här. Om Småprojekt läser du här.


Prioriterade 2023-2027!

LEADER Mellansjölandet har fått besked från Jordbruksverket att området prioriteras inför kommande programperiod, åren 2023-2027. Endast några bilagor återstår att fixa och det ska vi såklart göra. Den nu godkända utvecklingsstrategin hittar du här.


Årsstämma genomförd

LEADER Mellansjölandet höll årsstämma den 19 april. 25 medlemmar närvarade. Inger Trodell Dahl omvaldes som ordförande och vi hälsar Sara Hillersberg, Malin Bergkvist, Peter Randén, Ewa Thunberg, Åsa Lindin och Gunilla Larsholt välkomna till styrelsen. Avgående ledamoten och kassören Mats Nylin tackades för stora insatser under många år i styrelsen. Kassör är nu Malin Bergkvist.

Stämman ansåg också att årsmöteshandlingarna kunde godkännas. Årsredovisningen hittar du här och revisionsberättelsen finns här.


Info om coronaepidemin


Jordbruksverket har tagit fram extra information riktad till de som driver projekt, med anledning av coronaemidemin. Den finns här.


Beviljade projekt 2014-2022


Programperioden 2014-2020 förlängs så att den omfattar 2014-2022. En sammanställning över alla beviljade projekt i Mellansjölandet finns här.LEADER Mellansjölandet

Mellansjölandet är ett område i Örebro län där EUs program för landsbygdsutveckling enligt LEADER-metoden används. Området består av kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro samt en mindre del av Karlskoga kommun. LEADER Mellansjölandets projektstöd medfinansieras av Region Örebro län samt kommunerna i området.

Behandling av personuppgifter

LEADER Mellansjölandet sparar de uppgifter om medlemmar som behövs för föreningsarbete såsom kalla till årsstämma och fakturera medlemsavgift. Uppgifter om medlemmar som gått ur föreningen raderas.
Rörande projekthandlingar sparas personuppgifter då de behöver finnas för att uppfylla offentlighetsprincipen samt kunna genomföra uppföljning och eventuella framtida revisioner.

Välkommen till Mellansjölandet!

© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype